ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא מורכב משני ביטוחים :

 1. ביטוח חיים.

 2. ביטוח מבנה.

כל תשלום חודשי של המשכנתא מורכב מביטוח חיים עבור כל אחד מבני הזוג. ביטוח זה מבטיח, שבמקרה ואחד מבני הזוג יאבד את חייו, לא יצטרכו הבנקים לרדוף אחר בן הזוג השני בכל קשור לתשלום החודשי של המשכנתא. הבנק חושש שבן הזוג שנותר בחיים יקלע לקשיים כלכליים ויפסיק את התשלום החודשי.

עם לקיחת ההלוואה בבנק מצרף הבנק את הלווים לתוכנית ביטוח החיים וביטוח מבנה , אשר בה הבנק הוא המוטב לקבלת כספי מלוא ההלוואה שניתנה באמצעותו לרוכשי הדירה, במקרה של פטירת הלווים חלילה או במקרה של נזק למבנה. עלות רכישת ביטוח זה באמצעות הבנקים עשויה לייקר את הפרמיה החודשית באופן משמעותי. ניתן ואף רצוי לבצע תוכנית זו באמצעות חברת ביטוח ובכך לחסוך אלפי שקלים לאורך שנות החזר המשכנתא.  כמו כן חשוב לציין שברוב הפוליסות  באמצעות הבנקים אין כיסוי לצד ג’ בביטוח המבנה.

מעבר לריבית, הקובעת את גובה ההחזרים לאורך כל השנים הבאות ביכולתך להקטין את ההחזרים משמעותית באמצעות ביטוח המשכנתא באמצעות סוכן ביטוח. 

ביטוח משכנתא אשר נגבה על ידי הבנק בדרך כלל יקר משמעותית וזאת מכיוון שהבנק מתייחס לכל הלווים כשייכים לאותה קבוצה. עובדה זו גורמת לביטוח הנכס והחיים להיות יקר משמעותית והפער עשוי להגיע לאלפי שקלים ( כפוף לסכום ההלוואה, גובה הריבית ויתרת השנים עד תום ההלוואה).

תשאיר פרטים וניצור איתך קשר בהקדם